Säynäjä-Elorannan metsästyseura ry.

s-elogo

Säynäjä-Elorannan sääntömääräinen vuosikokous

Säynäjä-Elorannan metsästysseura ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Synäjän vanhalla koululla la 14.2.2015 klo 10.00. Johtokunta kokoontuu to 5.2.2015 klo 18.00 samassa paikassa.

………………………………………………………………………………………………………………………

Säynäjä-Elorannan kesäkokouksen 2014 pöytäkirja

Säynäjä-Elorannan metsästysseuran kesäkokouksen 2014 pöytäkirja löytyy TÄSTÄ linkistä.

………………………………………………………………………………………………………………………

Säynäjä-Elorannan vuosikokouspöytäkirja 2014

Säynäjä-Elorannan metsästysseura ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetiin la 15.2.2014. TÄSTÄ LINKISTÄ löytyy pöytäkirja.

………………………………………………………………………………………………………………………

Säynäjä-Elorannan metsästysseuran kesäkokous

Säynäjä-Elorannan metsästysseuran kesäkokouksen 2013 pöytäkirja löytyy TÄSTÄ!

………………………………………………………………………………………………………………………

Säynäjä-Elorannan vuosikokous pidetty

Säynäjä-Elorannan Metsästysseuran vuosikokous 2013 on pidetty. Vuosikokouspöytäkirja löytyy TÄSTÄ.

………………………………………………………………………………………………………………………

Säynäjä-Elorannan metsästysseuran kesäkokouksen pöytäkirja

Tästä linkistä löytyy Säynäjä-Elorannan metsästysseuran kesäkokouksen pöytäkirja.
*********************************************************************

Säynäjä-Elorannan vuosikokouspäätöksiä 2011

Säynäjä-Elorannan vuosikokouksessa 5.2.2011 päätettiin seuraavaa: Vuosikokouspöytäkirja.

*********************************************************************

Säynäjä-Eloranta tiedottaa!

Säynäjä-Elorannan metsästysseuran kesäkokouksen pöytäkirja löytyy seuraavasta linkistä: Kesäkokous 2010.

*********************************************************************

Säynäjä-Elorannan Metsästysseura ry.

Pj. Törmänen Veikko

040-585 3561

Siht. Pertti Päätalo

0400-585 070

Seuran tilinumero: Kuusamon Osuuspankki 519407-416188

—————————————————————————-

Helmikuu 2010

Seuraavasta linkistä löydät Säynäjä-Elorannan metsästysseuran 2010 vuosikokouksen pöytäkirjan:

vuosikokous-2010

—————————————————————————-

SÄYNÄJÄ-ELORANNAN METSÄSTYSSEURA RY:N KESÄKOKOUS 2009

Aika: 15.8.2009 KLO 15.00-

Paikka: Metsästysseuran Maja, Kuusamo

Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

1 § Varapuheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleiksi kokoukseen.

2 § Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Tapani Pudas ja sihteeriksi Pertti Päätalo

3 § Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Ollila Tuomo, Kauko Määttä toimivat myös ääntenlaskijoina

4 § Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.

5 § Todettiin läsnäolijat, liite 1 läsnäolijoista. Läsnäolijoita  oli 35 jäsentä.

6 § Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi .

7 § Päätettiin rauhoitus-alueet kaudella 2009-2010 seuraavasti: ENTINEN ALUE

Alue 1: Latvapuro-Saapungin välitie, Soiluntien päähän, Liemuvaarantie- Kärpänkyläntie. (Koserovaara)

Alue 2:  Hiidenjärven länsipuoli rajana Kuusiston tie, Kärpänkyläntie, Siikasuontie, Myllypuromökkitie.

-Merkkaus tarkistetaan

8 § Päätetään saaliskiintiöt kaudelle 2009-2010 seuraavasti:

– 1 metso

– 5 teertä

– riekko rauhoitetaan

– 5 pyytä

– jänis vapaa

9 § Päätettiin vieraslupien hinnat kaudelle 2009-2010 seuraavasti:

–  linnunmetsästys 25 €/pvä, jäsenen mukana, kiintiöt jäsenen kiintiöistä.

– jäniksenmetsästys 5 €/pvä, jäsenen mukana, ei kiintiötä.

– kausilupa 60 €/kausi, myydään vain alueella asuville henkilöille, samat kiintiöt kuin varsinaisilla jäsenillä. Max. 10 kpl lupia. Lupia voidaan  myydä muillekin jos 10 kiintiötä ei ole täytetty, tällöin maksu on 100 €/kausi.

– em. luvat maksetaan tilille ennen metsästystä sekä tehdään ilmoitus johtokunnan jäsenelle.

10 § Päätettiin pienpetometsästyksen vierasluvista kaudeksi 2009-2010.

– 30 € kausi/1 henk. myydään 5 lupaa/kausi, luvat myyntiin metsälinnun metsästyksen jälkeen

11 § Päätettiin koirakoe-alueet sekä yhteyshenkilöt seuraavasti:

– linnunhaukkukoe, yhteyshenkilö Jari Karjalainen

– hirvenhaukkukoe, yhteyshenkilö Pertti Päätalo

– ajokokeet, yhteyshenkilö Tapani Pudas

– kanakoirakoe, yhteyshenkilö Tommi Vallioniemi

– Entiset alueet kokeissa

-riistakannan tilasta ilmoitusvelvollisuus yhteyshenkilöillä

12 § Käsiteltiin uudet jäsenanomukset.

– Mika Heiskanen Kuusamosta, hyväksyttiin jäseneksi

– Talvio Antero, hyväksyttiin jäseneksi

– Ylinikkilä Tuomas ,  hyväksyttiin jäseneksi

– Otra-aho Terhi, hyväksyttiin jäseneksi

– Kauko Palosaari , hyväksyttiin jäseneksi

– Aleksi Palosaari, hyväksyttiin jäseneksi

– Ollila Tomi, hyväksyttiin jäseneksi

13 § Päätettiin hirviliiterin käyttömaksuista  seuraavasti:

– seuran jäsen 25 € /2vrk seuraavat vrk:t 10 €, muut kuin jäsen 50 € /2vrk, seuraavat  vrk:t 25 €

– paikat pitää olla siistittyjä ja jätteet vietyinä pois, jos ei lasku lähetetään

14 § Kokouksessa käsiteltiin myös seuraavat asiat:

– Martti Määttä ottaa yhteyttä poromiehiin että majan ympärille aitaus

– Hirvipalaveri 12.9.2009  klo 9.00, viimeinen ilmoittautuminen hirviporukkaan läsnäolo tai edustus välttämätön

– aurausviitat elokuun loppuun mennessä  hirviporukka tekee pihalle valmiiksi

– Joukamo Kortesalmelle annettiin uudesta maanvuokrasopimuksesta yksi pienriistan pyyntilupa , vuodeksi kerrallaan.

15 § Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.35

Tapani Pudas               Pertti Päätalo

puheenjohtaja             sihteeri

Ollila Tuomo               Kauko Määttä

pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja

***********************************************

VUOSIKOKOUKSESSA 2009 PÄÄTETTYÄ

Kokous pidettiin 31.1.2009 klo 12.00 seuran majalla. Kokouksessa osallistujia oli 25 jäsentä ja kokouksen puheenjohtajana toimi Tapani Pudas. Säännönmukaisten vuosikokousasioiden lisäksi kokous päätti seuraavaa:

· Puheenjohtajana jatkaa Veikko Törmänen ja sihteerinä Pertti Päätalo

· Päätettiin seuraavat maksut

– liiterimaksu 450 €

– liittymismaksu 10€

– jäsenmaksu 10 €

· Päätettiin pienpetojen pyytämisen maksuista seuraavasti:

– ketuntapporaha 20 €/aikuinen, 10e/pentu

– supikoirantapporaha 20 €

– näädäntapporaha 20 €

– minkintapporaha 5 €

Johtokunnan jäsenet tarkistavat saaliit.

· Johtokuntaan valittiin:

– Martti Määttä- varalla Jyrki Pitkänen

– Marja Peltoniemi- varalla Jari Karjalainen

Johtokunnassa jatkavat:

– Teemu Takalo- varalla Seppo Takalo

– Juha Hietala- varalla Paavo Hietala

– Timo Kela- varalla Hannu Kela

– Oiva Riekki- varalla Jorma Riekki

· Kevään pilkkikilpailuista vastaa Marja Peltoniemi

· Seuraan valittiin uusiksi jäseniksi Jyrki Lehtinen ja Mika Mursu

· Seura palkitsi SM-skeet hopeasijasta Matti Hietalan ja hirviliiterimestari Seppo Takalon merkittävästä panoksesta liiterin laajennusprojektin aikana

· Esiteltiin pienoishirvi- ja luodikkokilpailukutsu, seuralle on varattu karsintaa varten ampumavuoro pe 13.2. klo 17.30, loppukilpailu on su 22.2. klo 12.00

· Hyväksyttiin karhun yhteismetsästys koillis-lohkon kanssa. Vieraslupamaksut 10€ päivä, kausi 50€ kaatomaksu 200 euroa.

Oman lohkon kanssa selvitetään karhunmetsästysmahdollisuutta, sopimukset on oltava paperilla, ettei tule erimielisyyksiä, sihteeri yhdyshenkilö.

· Hirvilavoja tulee uusia ja lisätä. Projekti alkaa Helmikuussa. Keskusteltiin seuralle hankittavasta mönkijästä, johtokunta valmistelee asiaa. Seuraavassa hirvipalaverissa päätetään seuran jäsenten omistamien mönkijöiden käytöstä.

· Hirviporukka kokoontuu 28.2.2009 klo 9.00, samalla ilmoittautuminen tai edustus.     Seura valtuutti johtokunnan päättämään hirvenmetsästysasiat itälohkon kanssa.